Założenia

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

Założenia

17 czerwca 2017 Grunt to zdrowe Casperki 0

Program autorski „ Grunt to zdrowie”  opracowany został z myślą o Dziecku, które nie tylko jest podmiotem zabiegów wychowawczych, ale także bierze w nich czynny udział. Dziecku nie wystarczy, aby zdobyło pewną umiejętność czy nawyk, powinno odczuwać potrzebę ich stosowania w życiu codziennym, powinno świadomie dbać o swoje zdrowie (fizyczne oraz psychiczne). Głównym założeniem programu jest wykształcenie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, w szczególności dbanie o zdrowie zębów ,ukazanie wartości zdrowia jako potencjału , którym dysponujemy oraz zapoznanie z tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

Ponadto nadal dość często panuje przekonanie, iż Dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą dbać o zęby mleczne. Założyłam więc sobie, że poprzez różnego rodzaju pogadanki, zabawy, a także systematyczne mycie zębów w przedszkolu, Dzieci nabiorą odpowiednich nawyków zdrowotnych i higienicznych jamy ustnej i zębów, co pozwoli im zachować na długi czas zdrowy i radosny uśmiech. Również istotnym zagadnieniem programu jest kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska oraz stwarzanie okazji edukacyjnych umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka. Uważam, że przedszkole jest idealnym miejscem do kształtowania postaw prozdrowotnych wśród Dzieci, gdyż przebywają w nim codziennie pewną ilość godzin. Są pod troskliwą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, świadomej długotrwałych korzyści płynących z wczesnego kształtowania postaw zdrowotno – sprawnościowych wśród dzieci. Ponadto małe Dzieci nie mają jeszcze utrwalonych złych nawyków w zakresie zachowań zdrowotnych.

Program dostosowany jest do pracy z Dziećmi 6-letnimi z wykorzystaniem najbliższego środowiska. Na realizację treści zawartych w programie nie przewiduje dokładnie określonego limitu czasu w ciągu dnia. Uważam, że należy wykorzystywać każdą codzienną sytuację na kształtowanie postaw prozdrowotnych u Dzieci w wieku przedszkolnym. Nie mniej jednak, wdrożenie poszczególnych treści musi być przemyślane. Chodzi o to, aby był to proces świadomy, celowy i systematyczny. Podstawowe założenia programu zobowiązują nauczyciela do inspirowania
i aktywizowania Dzieci, aby odczuwały potrzebę ruchu, stosowania zabiegów higienicznych, rolę bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć.

Program zawiera cztery działy treści kształcenia, cele główne, przewidziane rezultaty pracy dydaktyczno-wychowawczej, formy i metody pracy przy realizacji treści kształcenia oraz sposoby realizacji i ewaluacji poszczególnych treści kształcenia a także propozycje literatury pomocniczej (wiersze, opowiadania, scenariusze zająć) oraz bibliografię.

Skip to content