Cele główne

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

Cele główne

17 czerwca 2017 Grunt to zdrowe Casperki 0

Program edukacji prozdrowotnej „Grunt to zdrowie” to przede wszystkim:

 

 • stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce Dzieci o
  zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie Dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych;
 • kształtowanie nawyków dbania o higienę jamy ustnej;
 • wyrobienie nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych;
 • wyrabianie przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych;
 • zachęcanie do „zdrowego stylu życia” zarówno Dzieci jak i Rodziców;
 • promowanie „zdrowego stylu życia” w środowisku lokalnym (zdrowe soki i przekąski na Spółdzielczym dniu Dziecka);
 • nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu (wiosna, lato, jesień, zima);
 • wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury;
 • wyrabianie nawyku dbania o narządy zmysłu;
 • kształtowanie przeświadczenia o zbawiennej roli ruchu w prawidłowym rozwoju człowieka;
 • wyrabianie nawyku dbania o właściwą postawę ciała;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym a także w czasie spacerów i wycieczek;
 • organizowanie sytuacji umożliwiających współdziałanie Dzieci starszych i młodszych;
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych.
Skip to content