Autor: Administrator

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

Wstęp

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów Dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje.Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jednym z podstawowych warunków rozwoju organizmu Dziecka jest stosowny do jego wieku rozwój fizyczny, a…
Read more


23 czerwca 2017 0
racjonalne odżywianie, przedszkole Casper, Lubartów, Łęczna

Racjonalne żywienie

Co robimy by się nauczyć :)? wycieczka do ogródków działkowych, rozmowa na temat „ Dlaczego jemy owoce i warzywa”;słuchanie bajki „Bajka o księżniczce, która się źle odżywiała, lecz szybko zmądrzała” opowiadanej przez nauczycielkę, stworzenie okazji do zapoznania Dzieci z niezdrowymi produktami spożywczymi (chipsy, hamburger, oranżada, cola cola, słodycze);teatrzyk sylwet na podstawie wiersza J. Brzechwy; „Na straganie”…
Read more


23 czerwca 2017 0

O higienie osobistej

Co robimy by nauczyć się jak dbać o higienę :)? Zapoznanie Dzieci z postacią Kotka Czyścioszka w oparciu o wiersz M. Konopnickiej „Komedia przy myciu” – kształtowanie nawyków higienicznych, ważnych dla zdrowia;Cykl zajęć z zakresu dbania o higienę jamy ustnej;Praca z obrazkiem – przybory potrzebne do utrzymania higieny zębów, instrukcja w jaki sposób i jak często…
Read more


23 czerwca 2017 0

Zapobieganie chorobom

Co robimy by się nauczyć :)? Zapoznanie Dzieci ze sposobem unikania infekcji kataru na podstawie opowiadania M. Terlikowskiej „Wędrujący katar”;Kształtowanie u Dzieci nawyków prawidłowego zachowania się podczas badań i opanowania leku przed koniecznymi zabiegami z wykorzystaniem wiersza „Chory kotek” Stanisław Jachowicz;Wdrażanie do właściwego ubierania się względem pogody w celu zapobiegania przeziębieniom w oparciu o wiersz: „…
Read more


23 czerwca 2017 0
Przedszkole Casper, Przedszkole Łęczna, Przedszkole Lubartów, U lekarza, grunt to zdrowie

U lekarza

Co robimy by nabrać pozytywnego stosunku do lekarzy :)? Uświadomienie Dzieciom poczynań zdrowotnych związanych z systematyczną kontrolą zębów przez stomatologa z wykorzystaniem wiersza J. Bechler„Chory ząb” , „Zdrowy uśmiech”;Zapoznanie Dzieci z pracą lekarzy różnych specjalności w oparciu o ilustracje rozbudzenie zaufania Dzieci do niego w oparciu o wiersz  „Pan doktor”;Inscenizacja wiersza J. Brzechwy ”Bajka o Królu”,…
Read more


19 czerwca 2017 0

Cele szczegółowe

a). Właściwie się odżywiamy. Przewidywane efekty u KAŻDEGO CASPERKA :)rozumie potrzebę spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia(warzyw, owoców, produktów mlecznych, zbożowych);nazywa produkty powstałe z mleka, spożywa je, poznaje jego zamiennik w związku z dietą;rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia produktów nie sprzyjających zdrowiu (np. słodycze, coca- cola);potrafi samodzielnie nakryć do stołu;potrafi kulturalnie spożywać posiłki;przestrzega zakazu spożywania…
Read more


17 czerwca 2017 0

Cele główne

Program edukacji prozdrowotnej „Grunt to zdrowie” to przede wszystkim: stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce Dzieci ozróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;troska o zdrowie Dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych;kształtowanie nawyków dbania o higienę jamy ustnej;wyrobienie nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych;wyrabianie przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych;zachęcanie do „zdrowego stylu…
Read more


17 czerwca 2017 0

4 działy zabawy w zdrowie

a). Właściwie się odżywiamy i dbamy o posiłki wraz z Rodzicami;b). Zapobiegamy chorobą, mamy pozytywny stosunek do lekarza;c). Dbamy o higienę osobistą i otoczenia;d). W zdrowym ciele zdrowy duch, promujemy aktywny tryb  życia wśród  rodziny i środowiska lokalnego. W dziale pierwszym Dzieci będą poszerzać swoją wiedzę na temat znaczenia podstawowych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania…
Read more


17 czerwca 2017 0

Założenia

Program autorski „ Grunt to zdrowie”  opracowany został z myślą o Dziecku, które nie tylko jest podmiotem zabiegów wychowawczych, ale także bierze w nich czynny udział. Dziecku nie wystarczy, aby zdobyło pewną umiejętność czy nawyk, powinno odczuwać potrzebę ich stosowania w życiu codziennym, powinno świadomie dbać o swoje zdrowie (fizyczne oraz psychiczne). Głównym założeniem programu…
Read more


17 czerwca 2017 0