Cele szczegółowe

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

a). Właściwie się odżywiamy. Przewidywane efekty u KAŻDEGO CASPERKA 🙂

 • rozumie potrzebę spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia(warzyw, owoców, produktów mlecznych, zbożowych);
 • nazywa produkty powstałe z mleka, spożywa je, poznaje jego zamiennik w związku z dietą;
 • rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia produktów nie sprzyjających zdrowiu (np. słodycze, coca- cola);
 • potrafi samodzielnie nakryć do stołu;
 • potrafi kulturalnie spożywać posiłki;
 • przestrzega zakazu spożywania produktów niewiadomego pochodzenia;
 • określa smak i zapach wybranych produktów żywnościowych w tym owoców egzotycznych;
 • rozumie konieczność mycia owoców i warzyw;
 • wie co oznacza słowo jadłospis ,potrafi określić dania jarskie;
 • zna wybrane potrawy kuchni polskiej i kilku egzotycznych (włoska, śródziemnomorska, chińska);
 • poznaje proces tworzenia wybranych potraw i przetworów (kiszona kapusta, kompoty);
 • używa form grzecznościowych – proszę, smacznego, dziękuję.

Formy pracy z Dziećmi 🙂

 • spotkanie z intendentką – rozmowy na temat przygotowanych posiłków dla Dzieci;
 • zorganizowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego na temat „Odżywiamy się smacznie i zdrowo”;
 • wizyta w kuchni restauracyjnej;
 • czynna współpraca z Rodzicami;
 • próba włączenia środowiska lokalnego;
 • praca w grupach – wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych, jarskich przekąsek i dań (w tym wybranych kuchni zagranicznych);
 • zorganizowanie konkursu recytatorskiego na temat „ W krainie warzyw i owoców”;
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
 • korelacja z zajęciami plastycznymi i muzycznymi;
 • organizowanie zabaw tematycznych i dydaktycznych.

  b). Zapobiegamy chorobom, mamy pozytywny stosunek do lekarza. Przewidywane efekty u KAŻDEGO CASPERKA 🙂

 • wie, jak należy dbać o swoje zdrowie;
 • potrafi wymienić choroby wywołane przez wirusy i bakterie;
 • zasłania usta i nos podczas kaszlu lub kichania;
 • rozumie potrzebę szczepień ochronnych, poddaje się koniecznym zabiegom;
 • stosuje zasadę nie jedzenia wspólnie z kolegą jednego produktu np. lizaka czy loda;
 • korzysta prawidłowo z chusteczek jednorazowego użytku;
 • dostrzega w sali zjawiska akustyczne będące przyczyną zmęczenia czy bólu głowy u siebie i innych (głośne zabawki, krzyk Dzieci);
 • rozumie konieczność ubierania się stosownie do pogody;
 • rozumie konieczność stosowania się do zaleceń lekarza;
 • wie na czym polega praca stomatologa, laryngologa, internisty, psychologa.

Formy pracy z Dziećmi 🙂

 • rozmowy na podstawie ilustracji i literatury dziecięcej;
 • zabawy tematyczne i dydaktyczne;
 • inscenizacje;
 • rozwiązywanie zagadek;
 • korelacja z zajęciami plastycznymi, muzyczno- ruchowymi, matematycznymi;
 • spotkanie z higienistką – rozmowa na temat prawidłowego ubierania się względem pogody i zapobieganie przeziębieniom;
 • spacery po okolicy;
 • spotkanie w bibliotece.

c). Dbamy o higienę osobistą i otoczenia. Przewidywane efekty u KAŻDEGO CASPERKA 🙂

 • rozumie konieczność dbania o czystość osobistą i otoczenia;
 • samodzielnie korzysta z toalety, każdorazowo spuszcza wodę w toalecie;
 • prawidłowo czyści zęby po posiłku, a przybory utrzymuje w należytej czystości;
 • posiada nawyk mycia rąk zawsze przed posiłkami i w razie potrzeby;
 • samodzielnie składa ubranie np. na zajęcia gimnastyczne;
 • zna zasady przygotowania posiłku;
 • wie jakie mogą być skutki zjedzenia nieświeżej żywności;
 • dba o czystość w sali oraz w swoim miejscu pracy;
 • rozumie potrzebę unikania miejsc zakurzonych i brudnych;
 • rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń zamkniętych;
 • wie czemu służą akcje ekologiczne, np. „Sprzątanie Świata,” „Dzień Ziemi”.

Formy pracy z Dziećmi 🙂

 • wewnątrz przedszkolny konkurs piosenki o tematyce zdrowotnej;
 • zajęcia otwarte;
 • inscenizacje, opowiadania, rozmowy kierowane przez nauczyciela;
 • spotkanie w bibliotece;
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
 • przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, ”Dzień Ziemi”.

  d). W zdrowym ciele zdrowy duch. Przewidywane efekty u KAŻDEGO CASPERKA 🙂

 • rozumie konieczność codziennego przebywania na powietrzu;
 • wie na czym polega hartowanie ciała;
 • wykonuje samodzielnie proste;
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe;
 • dba o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania różnych czynności;
 • zna zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas zabaw ruchowych w przedszkolu i poza nim;
 • potrafi wskazać zachowania, które stanowią dla innych zagrożenie zdrowia fizycznego lub psychicznego (np. przepychanie, popychanie, wyśmiewanie);
 • potrafi współdziałać z partnerem w ćwiczeniach i zabawach ruchowych na zasadzie wzajemnej współodpowiedzialności;
 • prawidłowo reaguje na umówione polecenia słowne i dźwiękowe nauczycielki;
 • dba o zasady poobiedniego odpoczynku;
 • rozumie na czym polega aktywny wypoczynek Dzieci;
 • wie, że należy ubrać się odpowiednio do „zamierzonej aktywności ruchowej”.

Formy pracy z Dziećmi 🙂

 • rozmowy z wykorzystaniem ilustracji i literatury, mające na celu uświadomienie dzieciom pozytywnych skutków na świeżym powietrzu;
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
 • opracowanie scenariuszy zajęć z wychowania zdrowotnego z wykorzystaniem różnych metod;
 • podejmowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych na powietrzu;
 • współorganizowanie z Rodzicami i środowiskiem lokalnym „Przedszkolnej Olimpiady”;
 • spacery i wycieczki mające na celu hartowanie organizmu Dziecka;
 • organizowanie poobiedniego wypoczynku Dzieci;
 • korelacja z zajęciami muzycznymi.
Skip to content